Xôi In Đậu xanh

20,000.00 

Xôi In Đậu xanh làm từ nguyên liệu : Nếp ngon, Đậu xanh, Cốt dừa, Đường…..

Các loại : Xôi Gấc cốt dừa Đậu xanh / Xôi Lá dứa cốt dừa Đậu xanh / Xôi Hoa đậu biếc cốt dừa Đậu xanh / Xôi Củ dền cốt dừa Đậu xanh

Thích hợp các đám tiệc, mâm cúng đầy tháng thôi nôi, cúng nhà mới, khai trương vp, cúng tất niên, đầu năm mới….

Danh mục: